Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø

En mere sammenhængende natur for Skive og Viborg-egnen

Tastum Sø

Et af landets største naturgenopretningsprojekter

Tastum søbund er i dag anvendt til kommercielt landbrug. Søen er estimeret til at være 750 hektar. Det er egnens største potentiale mht. naturopretning, sikring af drikkevand, rekreativt og bynært område. Området vil øge bosætningen hele vejen rundt om søen i både Skive og Viborg kommune.

Helhedsorienteret indsats for hele lokalområdet.

Foreningens ambition er at formidle visionen ud til lokalbefolkningen og kommunerne. Skabe debat om, hvilket område vi ønsker for fremtiden, hvor natur og mennesker kan leve side om side. Vores vision går hånd i hånd med den politiske dagsorden i forhold til at mindske Co2 udledning, mindske udvaskning af fosfor og kvælstof til Skive-fjord, sikring af drikkevand, øget biodiversitet, samt rekreativ område der kan bidrage til udvikling af lokalområdet.

Nej tak til Energipark i Tastum Sø

9 kæmpevindmøller og 450 hektar solceller

P.t. foreligger der planer om en energipark i Tastum sø. Foreningen ser med største alvor på dette initiativ og støtter ikke denne sag. Projektet vil forhindre en mulig genoprettelse af søen, og vil være et regulært dødstød til lokalområdet. Området er bynært og ligger op ad det sydøstlige Skive, Højslev Stationsby, Nr. Søby og flere mindre landbyer, hvor der er en positiv befolkningstilvækst og udvikling. Dette risikerer at blive ødelagt og holdt som gidsel, hvor lokale vil miste ejendomsværdi, stå med usælgelige huse og blive stavnsbundet. Nok vil projektet delvist løse drikkevandsproblematikken for egnen, men her stopper det positive. Tastum Sø har simpelthen for stort potentiale til blot at ende som energipark pga. en forfejlet tilgang til energiplanlægning i kommunerne. Er du enig? Så skriv under!

Citater

 “Tænk, hvis vi havde mere sammenhængende natur.

– Sebastian Klein

 “Jeg drømmer om, at vi lærer alle de andre arter meget bedre at kende. For jo bedre vi kender arterne, jo bedre er vi til at passe på dem.

– Vicky Knudsen

 “Tænk, hvis vi igen blev tættere forbundet med naturen.
Jeg drømmer om, at det, at prioritere natur i Danmark, ikke er noget, der skal diskuteres, men bare er en selvfølge.

– Frank Erichsen

 “Jeg drømmer om meget mere liv i det åbne land. Vi skal have summende insekter, vi skal have fuglene tilbage,”

– Maria Reumert Gjerding.