Energipark

Nej tak! til Energipark Søvang

Vi samler underskifter – Giv din mening til kende.

Kort om Energiparken – Søvang

Der ligger planer hos Viborg-kommune om at opstille 9 kæmpe vindmøller på 200 meters højde i Tastum søbund, som placeres i en linje fra nord (Højslev Stationsby) til syd (Tastum by). Derudover vil der blive opstillet 455 hektar solceller, som kommer til at dække pladsen rundt og imellem vindmøllerne. Projektet har en tidsplan på 5 år. En nærmere beskrivelse af projektet findes nederst på denne side.

Hvorfor er energiparken i Tastum Sø en dårlig ide?

Energiparken vil forhindre en genoprettelse af Tastum Sø.

Der har tidligere været planer om en vindmølle park i Tastum sø, som blev afvist pga. lokal modstand for blot 10 år siden.

Støj og larm hele døgnet rundt! Blink fra lys og en udsigt der kommer til at præge hele lokalområdet og bybilledet helt ind i Skive By.

200 meter høje vindmøller vil kunne påvirke indflyvning til Skive Kasserne i forbindelse med øvelser og vil forringe militærets øvelsesterræn.

Tastum søbund bliver pt. drænet for ikke at stå under vand, og fremtiden vil kræve endnu mere dræning for at undgå at området vil stå under vand, hvilket også kan komme til at skade solcellepanelerne.

Energipark Søvang vil være et dødstød til lokalområdet, og ikke mindst hele Skive by, der ligger klods op af, hvor der udstykkes nye byggegrunde, og vil bremse hele lokalområdets udvikling og bosætning, som vil gå helt i stå.

Lokale boligejere vil risikere at miste boligværdi og stå med usælgelige huse, som de vil blive stavnsbåndet til. De lokale ejendomsmæglere kan sikkert hjælpe med at udregne tabet pr. hus.

Risiko for udvaskning af PFAS-stoffer fra vindmøllerne over drikkevandsområdet i Tastum Sø.

Det kommer til at være hele Skive-egnen, der kommer til at betale den største pris for grøn omstilling i Viborg kommune – nemlig en forringelse af livskvaliteten.

Vi får ikke en naturpleje, men derimod en øjebæ, der ikke passer ind i området.

Kobberup Kirke vil få ødelagt deres flotte og højtplacerende udsigt ud over sø arealet.

Energiparker er som udgangspunkt et rigtig godt tiltag, der fremmer den grønne omstilling, vi alle har brug for, men den SKAL placeres med omhu og ikke i et bynært område som Tastum Sø. Området har meget større potentiale end blot at ende som energipark, som i forvejen kan placeres næsten hvor som helst, men der er kun én Tastum Sø.

Foreningen har udarbejdet en helhedsorienteret løsning og alternativ for hele lokaleområdets udfordringer, som vil øge bosætning til området, sikre drikkevandet, mindske Co2 udledning, minimere udvaskning af kvælstof og fosfor til Skive fjord, øge biodiversiteten, fremme turismen og ikke mindst skabe et flot naturområde, som hele egnen vil nyde godt af. Foreningen vil opfordre ALLE til at bakke op om genoprettelse af Tastum Sø.

Afstandskort

Sort linje: Vindmøllerne

Gul linje: 2km afstand 

Rød linje: 3 km afstand